1.Kulkupoikkeama.

Pyörän kulkupoikkeaman tai ns. sivuttaissiirtymän tai ns. pika-aurauksen mittaus perustuu siihen, että auton rengas ajetaan hitaasti, tasaisesti ja ohjaamatta mittalevyn yli. Pyörän mahdollinen sivuttaissiirtymä siirtää mittalevyä sivusuunnassa (ks.kuva).

Pyörän sivuttaissiirtymä johtuu siitä, että rengas ei vieri kohtisuoraan kulkusuuntaan, ts. renkaassa on aurausta (+) tai haritusta (-). Kuten aurauksen / harituksen arvo, myös sivuttaissiirtymän arvo on akselikohtainen, siis yhteisarvo akselin molemmille pyörille siis kertaa
mittaustulos on akselin kokonaistulos; molempien puolien yhteistulos. 
Sivuttaissiirtymän yksikkönä käytetään m/km (kuinka monta metriä rengas kulkee sivusuunnassa kilometrin matkalla). Arvo ei ole verrannollinen ohjauskulmien mittauksessa saatavaan aurauksen / harituksen lukuarvoon. Arvot näkyvät välittömästi monitorilta.

Sivuttaissiirtymän mittaus on karkea eikä sitä voida käyttää säätämisen pohjana. Poikkeavien arvojen esiintyessä tarkempi mittaus ja säätö tulee tehdä ohjauskulmien mittauslaitteilla.

            Kulkupoikkeaman testaus vaiheittain:

- aja auto suorassa testiradalle siten, että rengas osuu liukulevyn keskiosaan,

- seuraa monitorin näyttöä ja toimi ohjeen mukaisesti,

- aja tasaisesti, pysähtymättä, liukulevyn yli kävelynopeudella,

- älä käännä ohjauspyörästä renkaan ollessa liukulevyllä,

- jatka ajoa siten että rengas tulee seuraavaksi heilahduksenvaimentimien testauslevylle,

- sivuttaissiirtymän arvo tulee näyttöön ja tallentuu testausarvoihin,

 

 

Sivuttaissiirtymästä käytetään myös nimitystä Sortama.
 

 

  back